Ιανουάριος 2017

25
Ιαν

ΘΛΕ 2017 Σειρά Παρέλασης και τα θέματα.

Θρακικές Λαογραφικές Εορτές 2017 «4 Εποχές», η σειρά Παρέλασης των συλλόγων. ΘΛ Ε 2017 Σειρά Παρέλασης και θεματα  

25
Ιαν

Ανακοίνωση πρόσληψης ΘΛΕ 2017

Πρόσληψη οκτώ ατόμων (8) ΥΕ Εργατών-Γενικών Καθηκόντων, για τις ανάγκες διοργάνωσης των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών 2017. Α.Π. 187 Ανακοίνωση πρόσληψης ΘΛΕ 2017_signed ΑΙΤΗΣΗ ΘΛΕ 2017 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΘΛΕ 2017