Πρόσληψη οκτώ ατόμων (8) ΥΕ Εργατών-Γενικών Καθηκόντων, για τις ανάγκες διοργάνωσης των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών 2017.

Α.Π. 187 Ανακοίνωση πρόσληψης ΘΛΕ 2017_signed

ΑΙΤΗΣΗ ΘΛΕ 2017

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΘΛΕ 2017

 

Comments are closed.