ΘΛΕ 2017 Σειρά Παρέλασης και τα θέματα.

Θρακικές Λαογραφικές Εορτές 2017 «4 Εποχές», η σειρά Παρέλασης των συλλόγων.

ΘΛ Ε 2017 Σειρά Παρέλασης και θεματα

 

Comments are closed.