Η αφίσα των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών 2017, θέμα οι «4 Εποχές», ΥΜΝΟΣ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ
και η ορθή  ΣΕΙΡΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΘΛΕ 2017 με τα θέματα.

Comments are closed.