Αφίσα καλλιτεχνών και πρόγραμμα συναυλιών 23-24-25/2 ΘΛΕ 2017