ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΘΛΕ – ΞΑΝΘΙΩΤΙΚΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 2018

Απόφαση Δ.Σ. 10: Έγκριση προγράμματος των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών – Ξανθιώτικο Καρναβάλι 2018, έγκριση δαπανών, διάθεση πιστώσεων και ανάθεση υπηρεσιών. (ΑΔΑ: 6Ε7ΧΟΚ7Ε-9ΤΛ)

 

Comments are closed.