Περιγραφή Στολής

«O Gammy Bear στο καρναβάλι της Ξάνθης”

Ο Σύλλογος