Περιγραφή Στολής

«O Gammy Bear στο καρναβάλι της Ξάνθης»

Ο Σύλλογος