Περιγραφή στολής

Εδώ καράβια χάνονται, βαρκούλες ανεμίζουν

Ο Σύλλογος

Άλλες Στολές