Περιγραφή Στολής

«παΛούκη Λούκ – Με τη θηλιά στο λαιμό»

Ο Σύλλογος