Περιγραφή Στολής

«παΛούκη Λούκ – Με τη θηλιά στο λαιμό”

Ο Σύλλογος