Περιγραφή Στολής

«Έρωτας στο καμπαρέ»

Ο Σύλλογος