Περιγραφή Στολής

«Έρωτας στο καμπαρέ”

Ο Σύλλογος